வற்றா நதி / Vatraa Nadhi

150.00 130.00

தாமிரபரணிக் கரையில் வாழ்ந்து, மாய்ந்து தங்களது எல்லா அடையாளங்களையும் தொலைத்த குடும்பங்களின் எளிய கதைகளைத்தான் வற்றா நதி கூறுகிறது

– ஆசிரியர்

1 in stock

X